Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Bezvízový program a ESTA
 

Ak ste občanom krajiny, ktorá je partnerom programu Visa Waiver, a dostali ste informáciu, že Vaša autorizácia na vycestovanie do USA v rámci tohoto programu už nie je platná, požiadajte o neprisťahovalecké vízum aspoň tri mesiace pred plánovanou cestou. Ak cesta do USA nie je bezprostredná, prečítajte si informácie na stránke http://www.ustraveldocs.com/sk/. Zaplaťte poplatok, vyplňte formulár žiadosti o neprisťahovalecké vízum DS-160 na stránke https://ceac.state.gov/genniv/ a vytvorte si časenku. Ak je cesta urgentná, môžete požiadať o urýchlenú časenku na vízový pohovor. Do svojej žiadosti uveďte dátum a účel cesty do USA a pripojte kópiu informácie o štatúte Vašej cestovnej autorizácie ESTA, ktorú Vám preposlal Úrad Colnej a hraničnej ochrany ( Customs and Border Protection ( CBP)). Ak si nie ste istí štatútom Vašej cestovnej autorizácie ESTA, skontrolujte si svoju registráciu na stránke https://esta.cbp.dhs.gov

Nový ESTA poplatok od 8. septembra 2010 - Často kladené otázky

Používanie cestovnej autorizácie ESTA na cestovanie do USA v rámci bezvízového programu

Od novembra 2008 môžu slovenskí občania cestovať do USA na bezvízový program. Na vycestovanie v rámci bezvízového programu potrebujete biometrický pas, schválenú cestovnú autorizáciu (ESTA) a Vaša cesta nesmie trvať dlhšie ako 90 dní. Cestovná autorizácia ESTA je dostupná v 21 jazykoch vrátane slovenského a obsahuje pomocnú sekciu, ktorá poskytuje ďalšie informácie pre žiadateľov a usmerňuje ich pri vyplňovaní žiadosti.

Bezvízový program a ESTA sú určené len na turistické alebo súkromné služobné cesty. Ak cestujete do USA pracovať, študovať, alebo na oficiálne pracovné cesty z poverenia slovenskej vlády, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu okrem turistiky alebo služobnej cesty, nesmiete použiť bezvízový styk a elektronickú cestovnú autorizáciu ESTA. Vtedy je potrebné pred cestou požiadať o vízum (http://slovak.slovakia.usembassy.gov/visas.html). Ak už však máte platné americké vízum, nepotrebujete ESTA.

Existuje len jedna oficiálna internetová stránka na ESTA registráciu: https://esta.cbp.dhs.gov

Na internete existuje viacero stránok, ktoré ponúkajú registráciu za dodatočný poplatok. Sú medzi nimi aj falošné, ktoré vyzerajú ako oficiálna stránka ESTA. Treba si uvedomiť, že využitie takejto stránky alebo služieb inej osoby, ktorá za Vás registráciu vyplní, nemá žiaden význam.

Podmienky, ktoré musí spĺňať pas

V júni 2009 sa na Slovensku začala vydávať nová verzia biometrických pasov. Avšak pamätajte, že slovenskí občania môžu používať na cestovanie každý biometrický pas, teda i staršiu verziu. To znamená, že Slováci môžu cestovať na každý pas vydaný po januári 2008, pretože pasy vydané po tomto dátume obsahujú biometrické údaje. Cestujúci, ktorých pas bol vydaný po januári 2008 NEMUSIA žiadať o nový pas na cestovanie v rámci bezvízového programu.

Počínajúc 20.januárom 2010, cestujúcim do USA na bezvízový program nebude umožnený vstup na palubu lietadla bez schválenej cestovnej autorizácie.

Často kladené otázky

  • Máte platné vízum v neplatnom pase? Ak je účel vašej nasledujúcej cesty rovnaký, ak ste nezmenili meno a iné zakladné údaje, môžte cestovať do USA s dvoma pasmi – s neplatným pasom, v ktorom je platné vízum a novým platným pasom. Infomácie o používaní vstupných víz do USA.